Książka o szafarzach i ich posłudze

Nadzwyczajny_szafarzUkazała się pierwsza w Polsce pozycja książkowa traktująca o szafarzach i ich posłudze: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa. Książka została wydana przez wydawnictwo „Pallotinum”, a jej redaktorem jest ks. dr Krzysztof Michalczak, duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w archidiecezji poznańskiej.

Publikacja w części I przedstawia dokumenty Magisterium Kościoła i instrukcje Episkopatu Polski dotyczące szafarzy; w części II przytacza teksty formacyjne ukazujące jak powinna wyglądać formacja permanentna szafarzy pod względem intelektualnym i duchowym; część III zawiera świadectwa szafarzy, którzy wypowiadają się na temat swej posługi w parafii, u chorych i o tym jak wpływa ona na życie i duchowość ich samych oraz ich rodzin.

Jest to książka, która nie tylko traktuje o specyfice posługi nadzwyczajnych szafarzy, ale także o konieczności ich nieustannego dorastania do bycia prawdziwie mężczyzną, mężem i ojcem.