Książka „Kamerzysta i fotograf w czasie liturgii”

W czasie tegorocznych rekolekcji w Gnieźnie szafarze mogli zapoznać się z książką Kamerzysta i fotograf w czasie liturgii napisanej pod redakcją ks. Franciszka Jabłońskiego. Pozycja ta, zgodnie z tytułem, skierowana jest przede wszystkim do osób, które mają zamiar w czasie liturgii robić zdjęcia i kręcić filmy. Niemniej jednak zawiera wiele informacji liturgicznych przydatnych również dla innych uczestników spotkania liturgicznego.

Książka rozpoczynają fragmenty dokumentów Kościoła zawierające informacje nt. środków społecznego przekazu, rozpoczynając od dokumentów Soboru watykańskiego II, Kodeksu Prawa Kanonicznego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, dokumentów papieskich, aż do wskazań na poziomie lokalnym, opracowanych na II Polskim Synodzie Plenarnym oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego.

Kolejna część książki zawiera krótkie artykuły o tematyce liturgicznej. Ks. dr hab Erwin Mateja z Opola krótko przedstawił miejsce liturgii w Kościele i jej znaczenia oraz kolejne elementy struktury Mszy świętej.  Ks. dr Andrzej Grzelak z Gniezna skupił się przede wszystkim na definicjach podstawowych pojęć liturgicznych oraz na postawach wiernych uczestniczących w nabożeństwie liturgicznym. Ponadto ksiądz Grzelak przedstawił szczegółowe zasady właściwego zachowania się fotografa i kamerzysty w czasie liturgii.  Ks. dr Franciszek Jabłoński z Gniezna w artykule pt. „Znaki i symbole podczas Mszy św.” szczegółowo wyjaśnił znaczenie znaków, gestów i symboli, które wykorzystywane są w czasie liturgii. Realizowana jest w ten sposób katecheza mistagogiczna, z której skorzystać mogą nie tylko osoby zajmujące się utrwalaniem liturgii na filmie lub zdjęciach, ale także wszyscy wierni.  Ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko z Opola zwrócił szczególną uwagę na omówienie wskazań Episkopatu Polski dotyczących posługi kamerzysty i fotografa, omawiając nie tylko miejsce operatora w zgromadzeniu liturgicznym, ale także związane z tym aspekty katechetyczne.  Ks. Krzysztof Stawski z Gniezna przedstawił poszczególne celebracje liturgiczne, przede wszystkim z uwzględnieniem roli kamerzysty i fotografa uczestniczących w sakramencie chrztu, pierwszej Komunii świętej, sakramencie bierzmowania i małżeństwa. Wszystkie te celebracje zostały przeanalizowane z podaniem najważniejszych momentów liturgii.

Książkę zamykają refleksje praktyków: ks. proboszcza Pawła Kowalskiego z Inowrocławia i Jerzego Andrzejewskiego z Gniezna oraz modlitwa o dobre pełnienie posługi.

Jacek Skowroński