Spotkania rejonowe 2010

Na początku czerwca w Strzałkowie, Żninie i Chodzieży odbyły się rejonowe spotkania szafarzy. W spotkaniach uczestniczył opiekun ks. Franciszek Jabłoński. W spotkaniu rejonowym w Chodzieży uczestniczył także ks. biskup Bogdan Wojtuś, który wcześniej udzielał w parafii sakramentu bierzmowania.

Tematyka spotkań związana była z niedawną beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. Dodatkowo w Chodzieży szafarze oraz ich żony mieli możliwość zapoznania się z pracą misyjną w Tanzanii przedstawioną przez Barbarę i Aleksandra Szanieckich. Są oni świeckimi misjonarzami, przebywającymi od trzech lat w miejscowości Kowak w Tanzanii. Relacja Basi i Olka była pełna interesujących opowieści i dodatkowo ilustrowana zdjęciami z pracy misyjnej. Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań i żałowali, że zabrakło czasu na przedstawienie wielu bardziej szczegółowych aspektów z pracy w Tanzanii.

Z fragmentami pracy misyjnej Basi i Olka Szanieckich można zapoznać się na stronie internetowej http://www.basiaalexmission.pq.pl/