Ks. Jerzy Stefański: „Liturgia dla każdego”

Każdy chrześcijanin poprzez przyjęcie sakramentu chrztu świętego uzdolniony jest i zobowiązany do udziału w liturgii. Często jednak to uczestnictwo zatrzymuje się na zewnętrznych znakach liturgicznych, bez zrozumienia ich znaczenia i historii. Odpowiedzią na ten problem jest książka księdza profesora Jerzego Stefańskiego: „Liturgia dla każdego”, z którą szafarze mogli zapoznać się na ostatnim dniu skupienia.

Autor w bardzo przystępny sposób ukazuje, że liturgia jest człowiekowi potrzebna, że człowiek wierzący nie może bez niej duchowo wzrastać. Wiedza na temat liturgii natomiast pozwala w niej owocnie uczestniczyć.

W pierwszej części swojej książki ks. Stefański przedstawia ogólne informacje o liturgii, o jej znaczeniu, sposobach uczestniczenia, o jedności i różnorodności w liturgii, a także wyjaśnia podstawowe pojęcia liturgiczne.

Druga część publikacji to szczegółowe omówienie roku liturgicznego. Został on przez autora nazwany „rytmem życia duchowego”. W kolejnych rozdziałach zostały omówione okresy roku liturgicznego: Adwent, Wielki Post, Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także niektóre święta, jak np. Boże Ciało.

W trzeciej części ks. Stefański przedstawia liturgiczne znaczenie poszczególnych sakramentów i sakramentaliów. Wierni często uczestniczą w nich bez odpowiedniej wiedzy na temat znaczenia znaków i gestów liturgicznych. Autor w przystępny sposób wyjaśnia kolejne obrzędy, nakreślając również ich kontekst historyczny oraz współczesne odniesienia kulturowe.

Książka „Liturgia dla każdego” powinna stać się elementarzem wiedzy liturgicznej dla każdego wiernego, który chce czynnie uczestniczyć w obrzędach liturgicznych, a szczególnie dla nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.