Spotkania w Opatówku i Parkowie

Od kilku lat w naszej archidiecezji odbywają się rejonowe spotkania nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej oraz ich żon. Również w tym roku, na początku czerwca, szafarze spotkali się w Opatówku oraz w Parkowie.

Spotkanie w Opatówku rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji była okazja do spowiedzi świętej. Miejscowi szafarze przygotowali i prowadzili nabożeństwo.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św., którą sprawowali: ks. dr Franciszek Jabłoński oraz ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz – proboszcz parafii w Opatówku. Nasz opiekun sprawował Eucharystię w intencji ks. Andrzeja, który był w przededniu jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, natomiast czcigodny jubilat odprawił Mszę św. w intencji naszej i naszych żon. Na koniec spotkania przy stole Eucharystycznym przedstawiciele szafarzy na czele z prezesem złożyli jubilatowi życzenia wręczając symboliczną wiązankę kwiatów. Podziękowanie otrzymał też nasz opiekun ks. Franciszek Jabłoński. Po Mszy świętej wszyscy udaliśmy się do salki parafialnej, gdzie czekały na nas wyśmienite potrawy przygotowane przez żony miejscowych szafarzy. Przy wspólnym posiłku rozmów i wymiany doświadczeń ze strony szafarzy i ich żon nie było końca.

W czasie kawy głos zabrał gospodarz spotkania ks. Andrzej, który mówił nam o „Komunii w małżeństwie”. Prelekcji wysłuchaliśmy w wielkim skupieniu. Ostatnie słowo wypowiedział ks. Franciszek, dziękując gospodarzom spotkania za tak sprawne przygotowanie liturgii. Podziękował także szafarzom którzy byli na Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. biskupa Bogdana Wojtusia. Zachęcał nas do zapoznania się z najnowszą publikacją książki o słudze Bożym Stefanie Kard. Wyszyńskim pt: „Wyprasza nam łaski z nieba”.

Z bardzo miłym przyjęciem spotkaliśmy się również w Parkowie, gdzie spotkanie rejonowe rozpoczęło się od parafialnej Mszy świętej sprawowanej przez opiekuna szafarzy ks. dr Franciszka Jabłońskiego oraz proboszcza miejscowej parafii ks. Jana Andrzejewskiego. Po Mszy świętej wszyscy spotkali się na probostwie, gdzie przy posiłku mogliśmy porozmawiać na tematy duszpasterskie oraz podzielić się swoimi doświadczeniami.