Spotkanie rejonowe w Chodzieży

20 czerwca 2012 roku w parafii pw. św. Floriana w Chodzieży odbyło się rejonowe spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W spotkaniu oprócz szafarzy brały udział też ich żony, a także opiekun szafarzy w archidiecezji gnieźnieńskiej ks. kan. dr Franciszek Jabłoński oraz proboszcz parafii św. Floriana w Chodzieży ks. kan. Ireneusz Szypura.

Na początku wszyscy spotkali się w parafialnej świątyni, w której uczestniczyli w parafialnej mszy świętej. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. kan. dr Franciszek Jabłoński. W wygłoszonym słowie ks. Franciszek zwrócił uwagę na charakter posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, która jest wymaga pracy formacyjnej. Elementem tej formacji są spotkania rejonowe, które są organizowane przez samych szafarzy. Posługa szafarza ma pomóc nie tylko chorym, ale również samemu szafarzowi i jego rodzinie, aby bardziej dążyć do świętości. Ks. opiekun nawiązał do hasła spotkania rodzin z papieżem w Mediolanie: Rodzina, praca i świętowanie. Jak szafarze i ich rodziny świętują niedzielę? Czy niedziela jest faktycznie świętem rodziny? Od sposobu świętowania niedzieli zależy przecież cały tydzień naszej pracy. Spotkanie z żywym Chrystusem i spotkanie z żywym człowiekiem powinno być podstawą świętowania niedzieli. Wiara nie może być dodatkiem do życia, ale powinna być elementem naszej codzienności – zarówno świętowania, jak i wytężonej pracy.

Kolejna część spotkania odbyła się w salce parafialnej, gdzie ks. Franciszek Jabłoński wygłosił konferencję na temat „Roku wiary”, który rozpocznie się 11 października w Rzymie, a także przedstawił założenia do najbliższego Synodu Biskupów na temat ewangelizacji. Później wypowiedzieć się mogli także szafarze oraz ich żony. Zostały przedstawione różne doświadczenia związane z nową ewangelizacją oraz ze sposobami świętowania niedzieli. W tym czasie można było również wzmocnić się posiłkiem przygotowanym przez panie z parafialnego koła misyjnego.

W spotkaniu rejonowym w Chodzieży wzięli udział szafarze z Chodzieży, Budzynia, Żonia, Żnina i Opatówka.