Dzień skupienia w Rościnnie

Blisko czterdziestu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej uczestniczyło w adwentowym dniu skupienia, który odbył się 13 grudnia 2014 w ośrodku rekolekcyjnym w Rościnnie. Duchowym ćwiczeniom towarzyszyło hasło „Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny”

Konferencje dla szafarzy prowadził dr hab. Mieczysław Guzewicz – mąż, ojciec trojga dzieci,  teolog, członek Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. W swoich prelekcjach przedstawił rolę mężczyzny w małżeństwie i rodzinie. Mówił o odpowiedzialności bycia mężczyzną na wzór Jezusa i mocy modlitwy, w szczególności modlitwy małżeńskiej i rodzinnej.

Centralnym punktem skupienia była Msza święta, w czasie której homilię wygłosił misjonarz ks. prałat Marian Zalewski.