VII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyła się  w sobotę 20 września 2014 r. Uczestniczyło w niej ponad 1700 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyła w pielgrzymce 15 osobowa grupa wraz z opiekunem ks kan. Franciszkiem Jabłońskim.

Pielgrzymka była szczególną okazją, by zawierzyć posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Najświętszej Maryi Pannie.

W  czasie pielgrzymki miała miejsce konferencja „Wierzę w Syna Bożego”, którą wygłosił ks. dr. Krzysztof Ora z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Oprócz głównych założeń  programu duszpasterskiego wskazał na ważną rolę jaką odgrywają nadzwyczajni szafarze, którzy odwiedzając chorych głoszą Ewangelię zarówno chorym jak i mieszkańcom, którzy się nim opiekują.

Mszy św.  przewodniczył bp. Stefan Cichy, senior diecezji legnickiej. W homilii wskazał na ważności pogłębianie wiedzy religijnej poprzez m.in. czytanie Katechizm Kościoła Katolickiego, szczególnie przez szafarzy.

Po Mszy św. szafarze modlili się modlitwą różańcową. Przed jej rozpoczęciem sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia wiary ks Maciej Będziński, zachęcał szafarzy do włączenia się w misyjne dzieło Kościoła poprzez zachęcenie chorych do misyjnego oraz to, aby każdy pierwszy piątek poświęcony był misjom.