Archiwa kategorii: Artykuły

Ks. Jerzy Stefański: „Liturgia dla każdego”

Każdy chrześcijanin poprzez przyjęcie sakramentu chrztu świętego uzdolniony jest i zobowiązany do udziału w liturgii. Często jednak to uczestnictwo zatrzymuje się na zewnętrznych znakach liturgicznych, bez zrozumienia ich znaczenia i historii. Odpowiedzią na ten problem jest książka księdza profesora Jerzego Stefańskiego: „Liturgia dla każdego”, z którą szafarze mogli zapoznać się na ostatnim dniu skupienia.

Autor w bardzo przystępny sposób ukazuje, że liturgia jest człowiekowi potrzebna, że człowiek wierzący nie może bez niej duchowo wzrastać. Wiedza na temat liturgii natomiast pozwala w niej owocnie uczestniczyć.

W pierwszej części swojej książki ks. Stefański przedstawia ogólne informacje o liturgii, o jej znaczeniu, sposobach uczestniczenia, o jedności i różnorodności w liturgii, a także wyjaśnia podstawowe pojęcia liturgiczne.

Czytaj dalej

Książka „Kamerzysta i fotograf w czasie liturgii”

W czasie tegorocznych rekolekcji w Gnieźnie szafarze mogli zapoznać się z książką Kamerzysta i fotograf w czasie liturgii napisanej pod redakcją ks. Franciszka Jabłońskiego. Pozycja ta, zgodnie z tytułem, skierowana jest przede wszystkim do osób, które mają zamiar w czasie liturgii robić zdjęcia i kręcić filmy. Niemniej jednak zawiera wiele informacji liturgicznych przydatnych również dla innych uczestników spotkania liturgicznego.

Książka rozpoczynają fragmenty dokumentów Kościoła zawierające informacje nt. środków społecznego przekazu, rozpoczynając od dokumentów Soboru watykańskiego II, Kodeksu Prawa Kanonicznego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, dokumentów papieskich, aż do wskazań na poziomie lokalnym, opracowanych na II Polskim Synodzie Plenarnym oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego.

Czytaj dalej

Liturgia i jej znaczenie w Kościele

Sam temat wskazuje, iż istnieje ścisły związek właściwej wizji liturgii z jej oddziaływaniem na życie Kościoła. Aby uświadomić sobie, czym liturgia jest należy przyjrzeć się samemu pojęciu.  Wyraz – liturgia – pochodzi od greckiego – leiturgia, składającego się z przymiotnika – leitos – /oznacza wszystko to, co się tyczy życia społecznego ludu/ i źródłosłowu -erg- /por.-ergon-praca, dzieło, służba/, oznacza więc skrótowo: służba ludowi. W kulturze greckiej słowo liturgia posiadało zatem różne znaczenia, w tym, gdy idzie o życie religijne, oznaczało wszystkie czynności związane z kultem, ze służbą bogom. Starożytni chrześcijanie nie nazywali swego nabożeństwa liturgią. Używali innych określeń: łamanie chleba, Wieczerza Pańska, dziękczynienie, ofiara, a od V wieku pojawia się nowa nazwa – msza.

Czytaj dalej