Archiwa kategorii: Spotkania rejonowe

Spotkanie rejonowe w Chodzieży

20 czerwca 2012 roku w parafii pw. św. Floriana w Chodzieży odbyło się rejonowe spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W spotkaniu oprócz szafarzy brały udział też ich żony, a także opiekun szafarzy w archidiecezji gnieźnieńskiej ks. kan. dr Franciszek Jabłoński oraz proboszcz parafii św. Floriana w Chodzieży ks. kan. Ireneusz Szypura.

Na początku wszyscy spotkali się w parafialnej świątyni, w której uczestniczyli w parafialnej mszy świętej. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. kan. dr Franciszek Jabłoński. W wygłoszonym słowie ks. Franciszek zwrócił uwagę na charakter posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, która jest wymaga pracy formacyjnej. Elementem tej formacji są spotkania rejonowe, które są organizowane przez samych szafarzy. Posługa szafarza ma pomóc nie tylko chorym, ale również samemu szafarzowi i jego rodzinie, aby bardziej dążyć do świętości. Ks. opiekun nawiązał do hasła spotkania rodzin z papieżem w Mediolanie: Rodzina, praca i świętowanie. Jak szafarze i ich rodziny świętują niedzielę? Czy niedziela jest faktycznie świętem rodziny? Od sposobu świętowania niedzieli zależy przecież cały tydzień naszej pracy. Spotkanie z żywym Chrystusem i spotkanie z żywym człowiekiem powinno być podstawą świętowania niedzieli. Wiara nie może być dodatkiem do życia, ale powinna być elementem naszej codzienności – zarówno świętowania, jak i wytężonej pracy.

Czytaj dalej

Spotkania w Opatówku i Parkowie

Od kilku lat w naszej archidiecezji odbywają się rejonowe spotkania nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej oraz ich żon. Również w tym roku, na początku czerwca, szafarze spotkali się w Opatówku oraz w Parkowie.

Spotkanie w Opatówku rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji była okazja do spowiedzi świętej. Miejscowi szafarze przygotowali i prowadzili nabożeństwo.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św., którą sprawowali: ks. dr Franciszek Jabłoński oraz ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz – proboszcz parafii w Opatówku. Nasz opiekun sprawował Eucharystię w intencji ks. Andrzeja, który był w przededniu jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, natomiast czcigodny jubilat odprawił Mszę św. w intencji naszej i naszych żon. Na koniec spotkania przy stole Eucharystycznym przedstawiciele szafarzy na czele z prezesem złożyli jubilatowi życzenia wręczając symboliczną wiązankę kwiatów. Podziękowanie otrzymał też nasz opiekun ks. Franciszek Jabłoński. Po Mszy świętej wszyscy udaliśmy się do salki parafialnej, gdzie czekały na nas wyśmienite potrawy przygotowane przez żony miejscowych szafarzy. Przy wspólnym posiłku rozmów i wymiany doświadczeń ze strony szafarzy i ich żon nie było końca.

Czytaj dalej

Spotkania rejonowe 2010

Na początku czerwca w Strzałkowie, Żninie i Chodzieży odbyły się rejonowe spotkania szafarzy. W spotkaniach uczestniczył opiekun ks. Franciszek Jabłoński. W spotkaniu rejonowym w Chodzieży uczestniczył także ks. biskup Bogdan Wojtuś, który wcześniej udzielał w parafii sakramentu bierzmowania.

Tematyka spotkań związana była z niedawną beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. Dodatkowo w Chodzieży szafarze oraz ich żony mieli możliwość zapoznania się z pracą misyjną w Tanzanii przedstawioną przez Barbarę i Aleksandra Szanieckich. Są oni świeckimi misjonarzami, przebywającymi od trzech lat w miejscowości Kowak w Tanzanii. Relacja Basi i Olka była pełna interesujących opowieści i dodatkowo ilustrowana zdjęciami z pracy misyjnej. Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań i żałowali, że zabrakło czasu na przedstawienie wielu bardziej szczegółowych aspektów z pracy w Tanzanii.

Z fragmentami pracy misyjnej Basi i Olka Szanieckich można zapoznać się na stronie internetowej http://www.basiaalexmission.pq.pl/