19 lipca 2024

Szczery uśmiech i humor, to cecha osób świętych, jak św. Filipa z Neri

W znanej dziecięcej piosence jest mowa o tym, że każdy Święty chodzi uśmiechnięty. I to jest prawdą. Takim przykładem może być Filip żyjący w szesnastym wieku, zwany Filipem z Neri.
Ten Święty jest wzorem człowieka z pasją duszpasterską, człowieka mającego dystans do siebie i ogromną miłość do ludzi oraz nieustanne poczucie humoru, którym zarażał ludzi i wpływał na uzdrowienie ich ciała, psychiki i duszy, bo od dawna powszechnie wiadomo, że śmiech, to samo zdrowie.

Cechy człowieka poczciwego i radosnego

Świętego Filipa z Neri rozpierała radość, wesele i spokój i dlatego szatan nie mógł go dopaść, bo zły ucieka gdzie pieprz rośnie przed radością i uśmiechem. Szatan nie lubi ludzi radosnych, uśmiechniętych i spokojnych. On lubi ludzi posępnych, smutnych i wiecznie niezadowolonych, bo wtedy łatwiej mu nimi sterować i doprowadzać ich do grzechu, jakim jest na przykład zwątpienie w Miłość i Miłosierdzie Boże i w Moc Bożą. Takie podejście prowadzić może do utraty wiary, do załamania psychicznego powszechnie zwanego depresją, a nawet w konsekwencji depresji do śmierci samobójczej. Przy człowieku smutnym szatan hula. Dlatego należy uczyć się radości i pracować nad uśmiechem na twarzy, bo diabeł ucieka przed ludźmi radosnymi, bo radość jest Darem Bożym i cnotą ludzi pogodnych, szczerych, dobrych i ułożonych.

Jakim człowiekiem był święty Filip z Neri ?

Święty Filip z Neri był osobą skromną i robił wszystko, aby nie być wywyższany i wielbionym przez ludzi. Święty Filip bardzo kochał ludzi i pragnął im służyć i był również bardzo pobożny i pokorny.
Wprowadził on nowoczesny styl duszpasterstwa, który łączył religijność z dniem codziennym, bo uważał, że najlepiej jest w życiu być „do tańca i do Różańca”. Nigdy też nie potępiał grzesznika, lecz tylko jego grzech. Jednakowo odnosił się do króla, czy biskupa, jak i do żebraka.
Święty Filip był doradcą Papieża i ojcem duchownym wielu dostojników kościelnych. Filip z Neri był świadom trudów pielgrzymiego życia i dlatego, aby pomóc licznym pątnikom założył Bractwo Trójcy Świętej dla opieki nad pielgrzymami. Pątnikom udzielana była nie tylko pomoc duchowa, lecz również pomoc materialna.
Filip z Neri już za życia uważany był za świętego z czego wcale nie był zadowolony. Lecz mimo jego niezadowolenia z opinii świętości coraz liczniej z biegiem lat wokół niego zaczęły gromadzić się tłumy ludzi szukający bliższego kontaktu z Panem Bogiem. Filip był żywym przykładem człowieka pogodnego i posiadającego zdrowy i wspaniały dystans do siebie samego.

Jakim był kaznodzieją święty Filip z Neri ?

Filip był kaznodzieją, który wprowadzał oprócz kazań śpiew pieśni religijnych i dlatego lgnęło do niego również najmłodsze pokolenie, jak i zakonnicy, kapłani, mieszczanie. Wszyscy oni czuli ogromną radość płynącą z żywej wspólnoty religijnej. I takich właśnie cudownych, radosnych i pogodnych ludzi boi się zły, bo wie, że nie zdoła nic zdziałać, gdyż takiego człowieka opromienia Radość Boża i Łaska Boża.