25 maja 2024

Dziś zbliżamy się do końca świata

We współczesnym świecie dzieje się źle. Świat obfituje w klęski żywiołowe, w terroryzm, ucisk, w upadek obyczajów, w nagonkę na Kościół Chrystusowy. Współczesny świat obfituje też w wizjonerów i proroków przepowiadających przyszłość i w uzdrowicieli czyniących cuda. A nawet zdarzają się takie osoby, które uważają się za Mesjasza.
Pan Jezus przepowiedział taką sytuację i ostrzegał „Jeśliby wam kto powiedział oto tu jest Mesjasz, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych. Wy przeto uważajcie. Wszystko wam przepowiedziałem”.

Przy końcu świata


Pan Jezus przepowiedział co będzie się dziać przy końcu istnienia świata. „Będzie ucisk, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie”.
Dziś zdaje się wiele spełniać z tego, co zapowiada powtórne przyjście Syna Bożego. Nie ma jeszcze wielkiego ucisku, lecz jest już wiele przesłanek zwiastujących koniec. Koniec ten może przyjść jutro lub za sto, czy pięćset lat. Tego nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, tylko Sam Pan Bóg.

Lecz, czy ludzie są przygotowani na powtórne przyjście Syna Człowieczego, które zakończy wszystko?
Zapewne wielu jest przygotowanych, lecz jeszcze większa liczba jest nieprzygotowanych. Bo dzisiejszy świat nie dopuszcza myśli jego końca. Nawet nie dopuszczają tego ludzie wierzący, a co dopiero ateiści.

Wspólnoty religijne w Polsce


Polska jest krajem, w którym zdecydowana większość stanowią wyznawcy Religii Chrześcijańskiej, a w tym Katolicy. Jednak w naszym kraju jest też dużo Kościołów i różnych związków wyznaniowych. Z badań przeprowadzonych parę lat temu wynika, że w Polsce 2,6% mieszkańców naszego kraju określa siebie, jako osobę niewierzącą. Albo obojętną w stosunku do wiary i takich osób jest 5,4%. Natomiast 15% ludzi wierzy w Siłę Wyższą, choć nie określa tego, jako wiarę w Pana Boga. Pozostałe 12,% nie potrafił określić swojej przynależności do żadnego z Kościołów. Są to ludzie wciąż poszukujący Pana Boga. Na szczęście 80% mieszkańców Polski zadeklarowało swoją wiarę w Pana Boga. Powyższe dane oczywiście zmieniają się z roku na rok.