18 czerwca 2024

Portugalczycy z północy i ich religijność

Generalnie Portugalczycy z północy uważani są za bardziej religijnych w porównaniu do pozostałych. Tradycje katolickie są silnie zakorzenione w ich społeczności, silniej niż w Lizbonie lub na Algarve, jednak nie ma mowy o żadnym fanatyzmie religijnym. Mieszkańcy Porto są zdecydowanie bardziej konserwatywni niż ich kuzyni z południowych regionów kraju, choć i tutaj postępuje sekularyzacja społeczeństwa. W niedziele kościoły są pełne, choć czasami cotygodniowa obecność na mszy bardziej wynika z przyzwyczajenia niż z głębokiej wiary. O tym, jak ważna jest lub była religia w życiu mieszkańców północy kraju, mówi inne portugalskie powiedzenie: „Jesteś Portugalczykiem z północy, jeśli w twoim domu jest tyle figur świętych i Jezusa, co w twoim kościele”.

Należy wiedzieć, że obecnie około 81% społeczeństwa Portugalii to katolicy, jednak nie praktykują oni tak samo, jak poprzednie pokolenia. Tradycje religijne zamierają i nie stanowią już integralnej części życia (chociaż północ kraju uważana jest za najbardziej religijną część kraju). Widać to szczególnie w przypadku osób młodych, które nie są specjalnie zainteresowane sprawami Kościoła i życiem religijnym. Wśród osób starszych wciąż jednak możemy usłyszeć charakterystyczne zwroty: „Gracas a Deus” (Bogu dzięki) czy „Se Deus quiser” (Jak Bóg da), które dla części z nich nie są pustym frazesem, ale wyrażają ich sposób myślenia. Starsze pokolenie często używa powiedzenia „O futuro a Deus pertence” (Przyszłość jest w boskich rękach). Bardzo częste jest także proszenie świętych o pomoc poprzez składanie darów wotywnych, dawanie jałmużny lub odmawianie modlitwy, dlatego też nie powinny dziwić liczne świece wotywne w kościołach Porto.

Inne wyznania nie są zbyt popularne, co ma ścisły związek z historią kraju. Katolicyzm był zakorzeniony w Portugalii od prawie tysiąca lat, a praktykowanie innych religii za czasów Inkwizycji było zakazane. Dopiero konstytucja z 1976 roku prawo do swobody wyznania. W Portugalii istnieje niewiele mniejszości religijnych. Są to głównie reprezentanci Kościoła protestanckiego, metodyści, baptyści i świadkowie Jehowy. Jest też kilka gmin żydowskich (na Rusa de Guerra Junqueiro 340 znajduje się synagoga Kadoorie Mekor Haimi) i grupy imigrantów – muzułmanów (na Travessado Loureiro 19 stoi meczet Masjid-e-Bilal), sikhów, hindusów oraz przedstawicieli innych religii.